Om kulturnatten

Haslev Kulturnat har siden 2001 været afholdt den sidste fredag i september hvert år borset fra corona-året 2020.

I 2021 vendte Kulturnatten tilbage som en kulturel byfest med mange aktører og deltagere. Byen står på den anden ende, og der er masser af tilbud, både hvad angår musik og optræden, mad og drikke og mange andre aktiviteter, som netop er skruet sammen til denne festlige begivenhed. 

Haslev har i de seneste år oplevet en nedgangstid, bl.a. pga. lukningen af traditionsrige skoler. Det er derfor meget vigtigt at kunne fastholde Kulturnatten som et aktivt arrangement, hvor byen samles om kultur og festlighed.

Der udgives et program med oplysninger om aktiviteter og annoncer.

Sådan deltager man

Proceduren for at deltage med en aktivitet, en stand eller lignende er, at man kontakter styregruppen og tilmelder sit arrangement, hvorefter styregruppen sørger for, at det får en plads på aktivitetsprogrammet. Det bliver trykt både i HaslevFaxePostens kulturnatstillæg og i folderen, som uddeles i ugen op til Kulturnatten. Dog skal man selv huske at indgå eventuelle aftaler med butiksejere angående standpladser foran byens butikker.

Arrangementet er gratis at deltage i for kommunens borgere – folk udefra, der ønsker en plads, skal betale et mindre gebyr, der støtter det samlede kulturnats-arrangement.

Fra 2021 har Haslev Kulturnat været planlagt af Haslev Kulturgruppe.